Floridas historia

Floridas historia är tämligen kort jämfört med europeiska förhållanden. För omkring 10 000 år sedan fick landet sin nuvarande form, och ca 3000 år senare anlände den amerikanska kontinentens ursprungsbefolkning indianerna.
Floridas indianer hade en jämförelsevis högt utvecklad kultur och var framstående inom områden som konst, jordbruk och teknik. Indianerna i Florida bedrev även handel med andra stammar som var bosatta i Karibien och Centralamerika.

Olika årtal

År 1500 till 1750

År 1513 landsteg spanjorerna på Floridas kust och detta var början till slutet för indianstammarna och deras kultur. Krig, slaveri, koppor, syflis och andra sjukdomar decimerade kraftigt indianbefolkningen. Omkring år 1750 återstod endast ett fåtal urinvånare. Spanjorerna var inte de enda européer som ämnade kolonialsera Florida, även fransmännen, och senare engelsmännen, hade liknande ambitioner och under 200 år var halvön skådeplats för ständiga stridigheter mellan nationerna. Krigen handlade främst om att få kontroll över handelsvägen mellan Europa och Karibien.

År 1750 till 1850

År 1763 hade engelsmännen vunnit herraväldet i Florida och detta fick till följd att engelsktalande människor invandrade till området i stor mängd. Efter det amerikanska frihetskriget (1775-1783) återlämnades dock Florida kortvarigt till spanjorerna, men år 1821 sålde spanjorerna Florida till Förenta Staterna. Några år senare (1845) blev anslutningen officiell då Florida fick status som unionens 27:e delstat. Nu följde dock stridigheter mellan vita nybyggare och den från grannstaten Georgia invandrade seminolestammen. Ett blodigt krig utkämpades mellan åren 1835 till 1842. Slutligen infångades stora delar av seminolestammen och på order av president Andrew Jackson deporterades indianerna till Oklahoma i Mellanvänstern.

Slutet på 1800-talet

Från slutet av 1800-talet skedde en snabb utveckling och näringslivet expanderade kraftigt med hjälp av järnvägar som byggdes såväl på väst- som östkusten. Florida blev också ett populärt turismmål och enorma hotell uppfördes. Utvecklingen mattades en del av 1930-talets ekonomiska depression och av andra världskriget.

Då freden kom tog expansionen ånyo fart och Florida blev känt som “solskensstaten”. Befolkningstalet ökade nu mycket snabbt och forsätter alltjämt att stiga. Etablerandet av Kennedy Space Center och Magic Kingdom har medfört kraftig ökad tillväxt och turism för nutidens Florida.